Dobrovoľný hasičský zbor Bystré

Kniha návštev

 TOPlist

BlueBoard.cz

 

 

 

 

 

 

 

Vitajte

         na webovej stránke Dobrovoľného hasičského zboru Bystré. Tu sa Vám pokúsime priblížiť život nášho zboru a podávať informácie o tom, ako funguje požiarna ochrana. Dúfam, že sa Vám stránka zapáči, predovšetkým jej obsahom a že sa sem budete radi vracať pre nové, vždy aktuálne informácie. Tešíme sa na nových priaznivcov a radi privítame a poskytneme priestor aj našim sponzorom.

.:Aktuality:.

Pre pripomienky a postrehy sme pripravili stránku na odoslanie postrehov na náš mail. [viac...]  

ŠTARTOVKA SPUSTENÁ

 

https://firesportresults.shagy2301.sk/Registration/pohár_bystré_2018

Dnes (9.2.2016) sa veliteľ nášho DHZ, Jozef Kováč dožíva krásneho životného jubilea 60 rokov. Do radov dobrovoľných hasičov v obci vstúpil v roku 1980 avšak už pred svojím vstupom do DHZ pracoval ako člen závodnej hasičskej jednotky v Cementárni Bystré, kde v tom čase pracoval. Svojou aktívnou činnosťou a zanietením od prvých rokov patril už vtedy medzi ťahúňov zboru. Ako strojník sa zodpovedne venoval technike a jej akcieschopnosti. Dlhé roky pracuje vo výbore DHZ a od roku 2005 až doposiaľ zastáva funkciu veliteľa DHZ. Za svoju činnosť získal viacero ocenení. Patril medzi zakladajúcich členov medzinárodnej spolupráce „Hry bez hraníc“ medzi našim zborom a zbormi z Čiech, Nemecka a Poľska. Ako športový vedúci súťažného družstva dorasteniek a neskôr žien získaval víťazstva a popredné umiestnenia po celej republike. Medzi najväčšie úspechy určite patria víťazstva dorasteniek na republikových kolách v Košiciach r. 1996, v Turanoch r.2001 a v Lipanoch r. 2003. Svojou prácou a prístupom je príkladom pre mladšie generácie v našom zbore a nepozná slovo „neviem, nechcem, nemám čas. Jožko, výbor DHZ a všetci členovia DHZ Ti  ďakujú za odvedenú prácu a do ďalších rokoch Ti  prajeme hlavne pevné zdravie, šťastie, rodinnú pohodu a veľa  životného optimizmu. Nech čas ide krokom a nech si platným členom nášho DHZ ešte dlhé roky.

Dňa 10.1.2016 sa krásneho životného jubilea 50 rokov dožil náš dlhoročný člen pán Miroslav Kentoš. Členom DHZ sa stal v roku 1981 a už od začiatku patril k najaktívnejším členom zboru.  Aktívne sa zapájal a zapája do aktivít nášho DHZ. Dlhé roky pracoval ako vedúci krúžku mladých hasičov. Ako člen súťažného družstva žiakov, dorastu a neskôr dospelých absolvoval nespočetné množstvo pohárových súťaží, vrátane republikových kôl v každej kategórií. Po získaní odznaku „Rozhodca DPO SR“ sa venuje aj rozhodcovskej činnosti v rámci okresu či kraja. Vo výbore DHZ pracoval ako strojník, referent mládeže a v súčasnosti  ako člen revíznej komisie. Taktiež je platným  členom zásahovej jednotky DHZ. Pri príležitosti životného jubilea Ti „MIŠI“ ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokoch Ti prajeme pevné zdravie, šťastie a spokojnosť aby si sa mohol ešte dlhé roky tešiť v kruhu svojich najbližších aj medzi nami hasičmi. To Ti želajú všetci členovia DHZ Bystré.

 

POZVÁNKA

 


 

 

© DHZ Bystré 2008

      Stránka je optimalizovaná pre prehliadač Microsoft Internet Explorer 6.0